Ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện

-Trong thời gian qua, ngành Y tế đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động khám chữa bệnh, gia tăng đáng kể hiệu quả trong hoạt động khám chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế….

Một trong những giải pháp CNTT đang được cơ sở y tế triển khai và áp dụng là Phần mềm QL bệnh viện do công ty cổ phần công nghệ elSAGA nghiên cứu và phát triển.Việc sử dụng phần mềm đã giúp các cơ sở y tế, bệnh viện gia tăng đáng kể hiệu quả trong hoạt động khám chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế, rút ngắn thời gian chờ khám của người dân.

Phần mềm QL bệnh viện có thể áp dụng cho các bệnh viện và cơ sở y tế theo mô hình tổ chức khám, chữa bệnh của từng địa phương, đáp ứng mục tiêu phục vụ cả 3 đối tượng: bệnh nhân, bác sỹ và bệnh viện. Cung cấp thông tin trực tuyến về tình hình hoạt động của bệnh viện, về hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cần thiết, đối với từng đối tượng, phần mềm sẽ có những tiện ích nhất định như:  Với các lãnh đạo cơ sở y tế, phần mềm giúp nắm bắt cập nhật tình hình hoạt động của đơn vị, giúp đưa ra các quyết định chỉ đạo phù hợp, chính xác trong công tác khám, chữa bệnh; quản lý được toàn bộ nghiệp vụ điều hành bệnh viện như theo dõi được trực tuyến tình hình nhân sự, luồng tiền, kho thuốc, vật tư, viện phí. Đối với đội ngũ y, bác sỹ, phần mềm hỗ trợ chẩn đoán và ra quyết định điều trị, kê đơn thuốc cũng như xem lại các thông tin điều trị của bệnh nhân một cách chi tiết, đầy đủ và chính xác.

Còn đối với bệnh nhân và cộng đồng nói chung, phần mềm giúp xem lại lịch sử khám, chữa bệnh của bản thân. Kết hợp chung cùng hệ thống phần mềm đặt khám đa kênh và ứng dụng sức khỏe công dân tạo ra sự liên thông dữ liệu, thuận tiện cho người dùng chủ động đặt lịch khám và tư vấn về sức khỏe.Đặc biệt là sự kết hợp với phần mềm GPS INDOOR phần mềm lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam giúp cho bệnh nhân tìm đường và chỉ dẫn đơn giản trong bệnh viện. Ngoài ra, bệnh nhân còn được hỗ trợ các thông tin về sức khỏe cá nhân, tương tác với đội ngũ y, bác sỹ, các chương trình y tế, chăm sóc sức khỏe, y tế dự phòng…

Không chỉ đáp ứng yêu cầu tin học hóa hoạt động khám chữa bệnh, phần mềm QL bệnh viện còn đóng góp thiết thực trong việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin toàn diện cho ngành Y tế, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đầu ra dữ liệu, để có thể đồng bộ dữ liệu trong toàn quốc phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và thanh toán bảo hiểm y tế. Sử dụng thông tin từ phần mềm QL bệnh viện, các bệnh viện có thể tổng hợp nhanh số liệu báo cáo thanh, quyết toán BHYT nhanh chóng, chính xác. 

Ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.