PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

Phần Mềm Quản Lý Bệnh Viện đang được công ty cổ phần công nghệ elSAGA phát triển trên nền tảng Android và iOS kết hợp cùng hệ thống Phần Mềm Đặt Khám Đa Kênh và Ứng Dụng Sức Khỏe Công