Phần mềm quản lý lịch trực 2

PHẦN MỀM QUẢN LÝ LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN

PHẦN MỀM QUẢN LÝ LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN

Phần mềm quản lý lịch trực trong bệnh viện giúp cho người quản lý và các y bác sỹ thuận tiện trọng việc phân công, thống kê và kiểm soát chính sác lịch trực của các nhân viên, bác sỹ, y tá trong bệnh viện.

Hệ thống phần mềm lịch trực bao gồm:

  1. Hệ thống website quản lý lịch trực, quản trị và xét duyệt lịch trực theo các ca, kíp, cọc 
  2. Hệ thống Module trên ứng dụng di động giúp cho bác sỹ và y tá dễ dàng quản lý lịch làm việc của mình, đồng thời chấm công bằng cách checkin dựa trên location, đảm bảo tính chính xác. Nhân viên cũng có thể gửi các góp ý, đề xuất thay đổi lịch trực cho các đồng nghiệp và gửi lên cấp trên phê duyệt.

Chi tiết hệ thống phần mềm quản lý lịch trực bệnh viện như sau: 

1.2. Đăng nhập hệ thống

Để truy cập vào hệ thống, người dùng sử dụng tài khoản được cấp để truy cập.

Phần mềm quản lý lịch trực 1
Phần mềm quản lý lịch trực 1

2. Lịch cá nhân

2.1. Lịch trực của tôi

Lịch trực của tôi là giao diện chính để người dùng xem lịch trực của mình trong 1 tháng.

Để thao tác chức năng, người dùng chọn menu [Lịch trực của tôi]. Khi đó hệ thống hiển thị danh sách lịch trực.

Phần mềm quản lý lịch trực 2
Phần mềm quản lý lịch trực 2

Cho lịch

Trong phần này người dùng có thể tiến hành cho lịch bằng cách click vào icon , khi đó hệ thống hiển thị form yêu cầu cho lịch như sau:

Phần mềm quản lý lịch trực 3
Phần mềm quản lý lịch trực 3

Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào form và nhấn [Xác nhận] để hoàn thành.

2.2. Yêu cầu đổi lịch

Yêu cầu tôi gửi

         Yêu cầu tôi gửi là danh sách các yêu cầu cho lịch tài khoản đã gửi đi. Tại đây người dùng có thể xem lại các thông tin và theo dõi trạng thái của yêu cầu.

Yêu cầu tôi nhận

         Yêu cầu tôi nhận là danh sách các yêu cầu mà tài khoản khác gửi tới người dùng. Trong phần này người dùng có thể thao tác duyệt yêu cầu cho lịch, hủy yêu cầu.

Yêu cầu cần duyệt

         Yêu cầu cần duyệt là danh sách toàn bộ yêu cầu chờ cấp quản lý phê duyệt (tab này chỉ có quản lý trở lên được sử dụng). Trong phần này người dùng có thể thao tác duyệt yêu cầu cho lịch, hủy yêu cầu và xem lịch sử.

2.3. Ghi chú cá nhân

            Để tạo ghi chú, trên menu chọn [Ghi chú cá nhân], khi trang hiển thị click vào ô [Tạo ghi chú mới] giao diện hiện thị như sau:

Phần mềm quản lý lịch trực 4
Phần mềm quản lý lịch trực 4

Người dùng nhập nội dung ghi chú và nhấn [Tạo ghi chú] để hoàn thành.

2.4. Cảnh báo cá nhân

            Là trang hiển thị danh sách các cảnh báo từ người quản lý gửi tới tài khoản.

Phần mềm quản lý lịch trực 5
Phần mềm quản lý lịch trực 5

2.5. Gửi góp ý

            Khi có vấn đề về lịch trực người dùng có thể gửi phản hồi bằng cách gửi góp ý, trên menu chọn [Gửi góp ý] và nhấn nút , giao diện hiển thị như sau:

Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào form và nhấn [Xác nhận] để hoàn thành.

3. Trang làm việc

3.1. Lịch làm việc

         Là trang hiển thị tất cả lịch làm việc đã được cấp quản lý xét duyệt, của tất cả các khu vực.

Tải lịch làm việc

          Hệ thống cho phép tải thông tin lịch trực định dạng Excel, người dùng nhấn vào [Tải lịch] như giao diện sau:

Khi đó hệ thống sẽ tải danh sách lịch trực cả tháng như đã hiển thị.

3.2. Lịch tuần này

         Là trang hiển thị danh sách lịch trực theo tuần.

3.3. Tạo lịch

3.3.1. Tạo lịch

         Để thực hiện tạo lịch với khu vực đã tạo tua, người dùng chọn menu [Tạo lịch] và nhấn nút [Gen lịch], giao diện hiển thị như sau:

3.3.2. Gửi lịch

Sau khi tạo lịch thành công, người dùng nhấn [Gửi lịch] để gửi lịch vừa tạo lên cho quản lý phê duyệt.

Lưu ý: Lịch chỉ gửi đi được khi tất cả vị trí trong khu vực đã tạo lịch. Khi gửi lịch thành công các chấm chòn sẽ chuyển sang màu cam.

3.3.3. Xóa lịch

         Lịch chỉ được phép xóa khi chưa được quản trị xét duyệt.

         Để thực hiện xóa lịch, người dùng nhấn nút [Xóa lịch] hoặc click vào vị trí muốn xóa và chọn [Xóa lịch] như màn hình sau:

Khi đó, nếu lịch đã được xét duyệt thì hệ thống hiển thị thông báo không cho phép xóa, ngược lại hệ thống sẽ cho phép xóa lịch được chọn.

3.4. Xét duyệt lịch

         (Chức năng này sử dụng cho quản trị hệ thống)

         Sau khi lịch được các quản lý khu vực gửi lên, hệ thống sẽ hiển thị danh sách xét duyệt theo từng khu vực. Để xét duyệt lịch trực, trên menu chọn [Xét duyệt lịch trực] => Chọn khu vực cần duyệt => Nhấn nút [Duyệt lịch], như giao diện sau:

Khi không duyệt lịch cần ghi rõ lí do không duyệt để cho người tạo lịch biết.

3.5. Gửi cảnh báo  

            Chức năng này sử dùng cho quản lý gửi cảnh báo tới nhân viên.

            Để gửi cảnh báo, trên menu chọn [Gửi cảnh báo] chọn tiếp nút [Gửi cảnh báo], giao diện hiển thị như sau:

Người dùng nhập thông tin vào form và nhấn [Xác nhận] để hoàn thành.

3.6. Hòm thư góp ý

            Hòm thư góp ý chứa danh sách các góp ý, phản hồi của nhân viên gửi lên.

4. Cài đặt

4.1. Quản lý khu vực

          Để thực hiện chức năng Quản lý khu vực, người dùng chọn menu [Cài đặt] -> [Quản lý khu vực] trên màn hình như sau:

Thêm mới khu vực

            Để thêm mới khu vực, người dùng chọn chức năng [Thêm mới] như trên màn hình:

– Người dùng nhập đầy đủ các thông tin vào form:

Cần lưu ý 1 số thông tin như sau: Nếu người dùng chọn bật trạng thái thì khu vực sẽ xuất hiện trong bảng danh sách, không bật trạng thái thì khu vực sẽ ẩn đi.

– Sau khi nhập đầy đủ các trường. Để lưu và thoát khỏi màn hình, người dùng nhấn [Lưu thông tin].

Sửa khu vực

          Để sửa thông tin khu vực, người dùng ấn vào icon ở cuối bản ghi thông tin khu vực muốn sửa.

Sẽ có 1 cửa sổ hiện ra (giống với trường hợp Thêm khu vực), người dùng chỉ cần nhập các thông tin muốn sửa vào, và ấn Lưu thông tin để hoàn tất.

Xóa khu vực

            Để xóa khu vực, người dùng ấn vào icon ở cuối bản ghi thông tin khu vực muốn Xóa.

Sẽ có 1 thông báo hiện ra để xác nhận việc xóa thông tin. Người dùng nhấn [Đồng ý] để hoàn tất việc xóa.

4.2. Quản lý ngày nghỉ

            Để thực hiện chức năng Quản lý ngày nghỉ, người dùng chọn menu [Cài đặt] -> [Quản lý ngày nghỉ] trên màn hình như sau:

Thêm mới ngày nghỉ

            Để thêm mới ngày nghỉ, người dùng chọn chức năng [Thêm mới] trên màn hình:

Khi đó hệ thống hiển thị giao diện như sau:

Sau khi nhập đầy đủ các trường. Để lưu và thoát khỏi màn hình, người dùng nhấn [Lưu thông tin].

4.3. Quản lý tua làm việc

            Việc tạo tua sẽ giúp cho công việc tạo lịch hàng tháng dễ dàng hơn.

            Để thực hiện chức năng Quản lý tua làm việc, người dùng chọn menu [Cài đặt] -> [Quản lý tua làm việc] trên màn hình như sau:

Thêm mới tua làm việc

            Để thêm mới tua làm việc, người dùng chọn chức năng [Thêm tua mới] trên màn hình:

Khi đó hệ thống hiển thị giao diện như sau:

Người dùng nhập đầy đủ các thông tin vào form.

Để lưu và thoát khỏi màn hình, người dùng nhấn [Lưu thông tin].

4.4. Quản lý vị trí công việc

            Để thực hiện chức năng Quản lý vị trí công việc, người dùng chọn menu [Cài đặt] -> [Quản lý vị trí công việc] trên màn hình như sau:

Thêm mới vị trí công việc

            Để thêm mới vị trí, người dùng chọn chức năng [Thêm mới] như trên màn hình:

– Người dùng nhập đầy đủ các thông tin vào form:

Cần lưu ý 1 số thông tin như sau: Nếu người dùng bật trạng thái thì vị trí sẽ hiện thị trong bảng danh sách, không bật trạng thái thì vị trí sẽ ẩn đi.

– Sau khi nhập đầy đủ các trường. Để lưu và thoát khỏi màn hình, người dùng nhấn [Lưu thông tin].

Sửa thông tin vị trí

          Để sửa thông tin vị trí, người dùng ấn vào icon ở cuối bản ghi thông tin vị trí muốn sửa.

Sẽ có 1 cửa sổ hiện ra (giống với trường hợp Thêm vị trí), người dùng chỉ cần nhập các thông tin muốn sửa vào, và ấn Lưu thông tin để hoàn tất.

Xóa vị trí

            Để xóa vị trí khỏi danh sách, người dùng ấn vào icon ở cuối bản ghi vị trí muốn Xóa.

Sẽ có 1 thông báo hiện ra để xác nhận việc xóa thông tin. Người dùng nhấn [Đồng ý] để hoàn tất việc xóa.

 

4.5. Quản lý ca làm việc

            Để thực hiện chức năng Quản lý ca làm việc, người dùng chọn menu [Cài đặt] -> [Quản lý ca làm việc] trên màn hình như sau:

Thêm mới ca làm việc

            Để thêm mới ca làm việc, người dùng chọn chức năng [Thêm mới] trên màn hình:

Khi đó giao diện hiển thị như sau:

Người dùng nhập đầy đủ các thông tin vào form:

Cần lưu ý 1 số thông tin như sau: Nếu người dùng bật trạng thái thì ca làm việc sẽ xuất hiện trong bảng danh sách, không bật trạng thái thì ca làm việc sẽ ẩn đi.

Sau khi nhập đầy đủ các trường. Để lưu và thoát khỏi màn hình, người dùng nhấn [Lưu thông tin].

4.6. Quản lý nhóm tài khoản

Tạo nhóm tài khoản

            Để sử dụng chức năng, người quản trị chọn menu [Quản lý nhóm tài khoản] => [Tạo nhóm tài khoản], khi đó hệ thống hiện thị giao diện như sau:

Người quản trị nhập các thông tin cho nhóm:

– Tên nhóm tài khoản

– Mô tả(nếu có)

– Chọn chức năng: tích vào ô chức năng phân quyền cho nhóm tài khoản.

Sau khi nhập/chọn xong thông tin, người dùng click [Lưu thông tin] để hoàn thành việc thêm nhóm tài khoản mới.

4.7. Quản lý nhân viên

Đây là trang quản lý toàn bộ các tài khoản được cấp quyền cho phép truy cập vào hệ thống.

Thêm tài khoản

            Để thêm tài khoản được quyền truy cập vào hệ thống, người dùng nhấn nút [Thêm mới]. Khi đó hệ thống hiển thị như sau:

            Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào vào form.

– Chọn tài khoản (bắt buộc): Nhập họ tên nhân viên (nhân viên được thêm vào đã được tạo trong trang quản lý hệ thống).

            – Tên viết tắt (bắt buộc): Nhập tên viết tắt thường hay sử dụng khi tạo lịch.

– Loại tài khoản(bắt buộc): Chọn quyền cho tài khoản.

            – Khu vực (bắt buộc): Chọn khu vực đang làm việc.

            – Ghi chú: Nhập ghi chú nếu cần.

            – Quản trị hệ thống: Có quyển quản lý toàn bộ hệ thống.

            – Cọc 1: Có quyền quản lý cọc 1.

            – Quản lý khu vực: Có quyền quản lý khu vực.

Chú ý: Trường hợp nhân viên là người quản lý thì bắt buộc phải chọn loại tài khoản và tích chọn vào loại quyền quản lý cọc 1, quản lý khu vực, quản trị hệ thống tương ứng.

Sau khi nhập đầy đủ, quản trị hệ thống nhấn [Lưu] để hoàn thành việc thêm tài khoản.

Chỉnh sửa tài khoản

Để chỉnh sửa thông tin tài khoản, người dùng click icon  trên danh sách tài khoản.

Khi đó hệ thống hiển thị màn hình thông tin tài khoản để chỉnh sửa như sau:

Người dùng cập nhật các thông tin mong muốn, click [Lưu] để hoàn thành việc chỉnh sửa.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN

You May Also Like