HIỆN ĐẠI

Hệ sinh thái chuyển đổi số bệnh viện được ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, đảm bảo sự ổn định, bảo mật.

TIỆN DỤNG

Hệ thống UI, UX giao diện sử dụng thân thiện, đơn giản, mang lại sự tiện dụng hiệu quả cho người sử dụng trong thao tác và xử lý nghiệp vụ

THÔNG MINH

Hệ thống được tự động hóa ở mức cao nhất, giúp giảm tải cho y bác sỹ, qua đó tập trung thực hiện các hoạt động chăm sóc, cứu chữa bệnh nhân

HIỆU QUẢ

Hệ thống ứng dụng 4.0 mang nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện, giảm tải cho y bác sỹ và giúp bệnh nhân hài lòng với dịch vụ công

CÁC BỆNH VIỆN ĐÃ ỨNG DỤNG

Chúng tôi mong muốn mang đến sự hài lòng cho bệnh nhân và hiệu quả hoạt động cho bệnh viện

Nam Học và Hiếm Muộn HN
Nam Học và Hiếm Muộn HN
https://afhanoi.com/
Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng
Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng
http://www.benhvienphusanhaiphong.vn/
Bệnh viện phụ sản Hà Nội
Bệnh viện phụ sản Hà Nội
http://benhvienphusanhanoi.vn
Trung tâm y tế Thành phố Yên Bái
Trung tâm y tế Thành phố Yên Bái
http://trungtamytethanhphoyenbai.vn/
Bệnh viện Y học cổ truyền
Bệnh viện Y học cổ truyền
https://nhtm.gov.vn/
Trung tâm y tế Thanh Thủy
Trung tâm y tế Thanh Thủy
https://trungtamytethanhthuy.vn/
Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương
Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương
http://benhvienphusantrunguong.org.vn
Bệnh viện Đa Khoa Phú Thọ
Bệnh viện Đa Khoa Phú Thọ
http://benhviendakhoatinhphutho.vn/

TIN TỨC

Thông tin, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực y tế trên thế giới và Việt Nam