GIỚI THIỆU

BENHVIEN.TECH Là chuyên trang giải pháp chuyển đổi số dành cho khối y tế, đặc biệt là các bệnh viện

Chuyên trang giới thiệu về các phần mềm, giải pháp công nghệ của EL ECOSYSTEM đã phát triển và được ứng dụng cho các bệnh viện tại Việt Nam hiện nay.

Với mong muốn ứng dụng những công nghệ và giải pháp tiên tiến nhất trên thế giới đồng thời dựa trên hoạt động thực tiễn ứng dụng chuyển đổi số tại Việt Nam, chúng tôi đã phát triển và ứng dụng rộng rãi trong các bệnh viện các cấp tại Việt Nam.

Với mục đích nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, coi bệnh nhân là khách hàng trao quyền cho người bệnh, chúng tôi đã cùng các bệnh viện triển khai các ứng dụng đáp ứng nhu cầu và mang lại sự tiện dụng cho khách hàng. Đồng thời để tăng cường tương tác nội bộ giảm áp lực cho các y bác sỹ trong quá trình hoạt động công tác của mình.

Với nhiều hệ thống phần mềm và giải pháp như:

 1. Hệ thống phần mềm đặt khám và chăm sóc khách hàng đa kênh (Tổng đài, Website, Ứng dụng di động, Mạng xã hội Facebook, Zalo)
 2. Hệ thống ứng dụng di động trên nền tảng iOS và Android dành cho bệnh nhân, cung cấp hoàn chỉnh bệnh án điện tử (PHR) bên cạnh hệ thống bệnh án điện tử (EMR) và hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR)
 3. Hệ thống ứng dụng nội bộ bệnh viện trên nền tảng iOS và Android (Thông báo nội bộ bệnh viện, quản lý văn bản hành chính bệnh viện, thông báo khảo sát nội bộ, quản lý đặt khám, chỉ định, kết luận, đơn thuốc bệnh nhân …)
 4. Hệ thống bảng kiểm (trên web và trên APP di động)
 5. Hệ thống quản lý lịch trực chấm công, check in dựa trên Location.
 6. Hệ thống  giải pháp Wifi Marketing cho bệnh viện
 7. Hệ thống SMS Brandname với các module quản lý và gửi tin nhắn tự động, tin nhắn quảng cáo.
 8. Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện HIS
 9. Hệ thống phần mềm lưu trữ và quản lý hình ảnh RIS PACS
 10. Hệ thống bệnh án điện tử EMR, PHR, EHR
 11. Hệ thống phần mềm chấm điểm (tạo và quản lý các đề thi, chấm điểm cho nhân viên)
 12. Hệ thống giao việc và đề xuất
 13. Hệ thống quản lý nhân sự
 14. Hệ thống phân tích dữ liệu bệnh viện Power BI
 15. ….

Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng các giải pháp của mình cho các bệnh viện với mong muốn nâng cao chất lượng y tế dựa trên thế mạnh về công nghệ của mình.

GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ
GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ
HỆ SINH THÁI CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ BỆNH VIỆN
HỆ SINH THÁI CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ BỆNH VIỆN
HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC BỆNH NHÂN - BỆNH VIỆN
HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC BỆNH NHÂN – BỆNH VIỆN
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH (RIS PACS)
HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH (RIS PACS)
HỆ THỐNG BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ (EMR EHR PHR)
HỆ THỐNG BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ (EMR EHR PHR)
HỆ THỐNG ĐẶT KHÁM VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ĐA KÊNH
HỆ THỐNG ĐẶT KHÁM VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ĐA KÊNH
HỆ THỐNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE TRÊN IOS VÀ ANDROID
HỆ THỐNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE TRÊN IOS VÀ ANDROID
HỆ THỐNG ỨNG DỤNG CHĂM SÓC Y TẾ TẠI NHÀ
HỆ THỐNG ỨNG DỤNG CHĂM SÓC Y TẾ TẠI NHÀ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ NỘI BỘ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ NỘI BỘ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ THỐNG KÊ PHÂN TÍCH Y TẾ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ THỐNG KÊ PHÂN TÍCH Y TẾ