HỆ THỐNG QUẢN TRỊ BẢNG KIỂM

Hệ thống phần mềm quản trị bảng kiểm giúp đánh giá được chất lượng nhân viên, bác sĩ thực hiện các quy trình, kỹ thuật, các tiêu chí theo khoa phòng ban đưa ra.

Đánh giá sự tiến bộ của nhân viên: Có thể chỉ ra cho nhân viên, bác sĩ biết những tiêu chí nào đã thực hiện tốt, những tiêu chí nào chưa được thực hiện và cần được cải thiện.

Còn có thể tổng hợp các tiêu chí trong bảng kiểm và lượng hóa chúng thành điểm số để xác định mức độ nhân viên, bác sĩ đạt được.

Hệ thống phần mềm quản trị bảng kiểm bao gồm:

  • Trang quản trị CMS quản lý nhân viên, danh sách bảng kiểm, báo cáo thống kê.
  • Module quản trị bảng kiểm được tích hợp trên app nội bộ.

Chi tiết hệ thống phần mềm quản trị bảng kiểm của bệnh viện như sau:

Đăng nhập hệ thống

Để truy cập vào hệ thống, người dùng sử dụng tài khoản được cấp từ phần mềm quản lý dự án để đăng nhập và sử dụng chức năng của phần mềm.

 

Bảng kiểm

Người giám sát sẽ bấm chọn một bảng kiểm trong danh sách để chấm điểm cho nhân viên thực hiện các quy trình trong bảng kiểm.

 

Bài kiểm đã chấm

Đây là danh sách những bài kiểm mà người giám sát đã chấm cho nhân viên thực hiện quy trình.

Bấm vào từng bài kiểm để xem chi tiết bài kiểm đó.

 

Bài kiểm tự chấm

Là danh sách những bài kiểm mà người nhân viên tự chấm, tự nhận xét cho mình khi thực hiện quy trình.

Bấm vào từng bài kiểm để xem chi tiết bài kiểm đó.

Thống kê bài kiểm

Đây là trang thống kê toàn bộ bài kiểm mà các nhân viên đã được chấm và tự chấm.

Trên danh sách người dùng có thể tìm kiếm, lọc thông tin theo thời gian, xếp loại, lượt xem, nhận xét…

 

 

 

 

Danh sách bảng kiểm

Người dùng quản lý bảng kiểm: xem, chỉnh sửa, xóa, tạo mới bảng kiểm.

 

Tài khoản

Quản lý danh sách tài khoản người dùng đăng nhập vào hệ thống. Cấp quyền cho tài khoản vai trò: quản lý, thí sinh, giám thị..

 

Ứng dụng trên di động

Ứng dụng hỗ trợ nền tảng Apple Store và Google Play trên thiết bị di động.

Quản lý danh sách bảng kiểm. Tìm kiếm tên bảng kiểm.

Xem danh sách bảng kiểm đã chấm và tự chấm.

 

 

 

Liên hệ hợp tác triển khai: Công ty cổ phần giải pháp công nghệ elSAGA. Hotline 19002134 hoặc Phone: 0931784668

 

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ BẢNG KIỂM

You May Also Like