HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TRUNG TÂM

Hệ thống quản trị trung tâm giúp theo dõi, quản lý các dự án phần mềm đang triển khai. Quản lý tài khoản khoản chung đăng nhập vào các phần mềm dự án. Đăng nhập hệ thống Để truy cập