HỆ THỐNG QUẢN LÝ THAI TRỨNG

Hệ thống quản lý thai trứng hỗ trợ bác sĩ trong việc quản lý và theo dõi bệnh nhân trong quá trình điều trị thai trứng. Phần mềm quản lý thai trứng bao gồm: Trang quản trị bệnh nhân điều