HỆ THỐNG QUẢN LÝ THAI TRỨNG

Hệ thống quản lý thai trứng hỗ trợ bác sĩ trong việc quản lý và theo dõi bệnh nhân trong quá trình điều trị thai trứng.

Phần mềm quản lý thai trứng bao gồm:

  • Trang quản trị bệnh nhân điều trị thai trứng.
  • Module tính tuổi thai trên app nội bộ.

Chi tiết hệ thống phần mềm quản lý thai trứng bệnh viện như sau:

Đăng nhập hệ thống

Để truy cập vào hệ thống, người dùng sử dụng tài khoản được cấp từ phần mềm quản lý dự án để đăng nhập và sử dụng chức năng của phần mềm.

 

 

Thống kê chung

Từ Menu chọn “Thống kê chung”. Chọn khoảng thời gian tìm kiếm để tìm kiếm dữ liệu cần xem: Ngày bắt đầu và ngày kết thúc (là khoảng thời gian cần lọc).

 

 

Tổng số bệnh nhân điều trị ngoại khoa.

 

 

Tổng số bệnh nhân điều trị nội khoa

 

Quản lý bệnh nhân

 

 

Trên Menu chọn “ Quản lý bệnh nhân”, nhấn “Thêm mới” để thực hiện thêm mới bệnh nhân. Hệ thống hiển thị form thêm mới:

 

 

Thông tin cơ bản, bao gồm: Nhập mã bệnh nhân để tìm kiếm: nhập mã bệnh nhân đước lấy từ bên HIS và nhấn icon tìm kiếm. Bổ xung thêm thông tin còn thiếu.

  • Chẩn đoán:

 

  • Phẫu thuật:

 

  • Thống kê:

  • Lịch sử điều trị:

Quản lý tính liều

Quản lý danh sách phác đồ điều trị hóa chất, thêm, sửa, xóa. Xác định liều chỉ định cho mỗi loại thuốc.

 

 

Ứng dụng app nội bộ trên di động tính tuổi thai

Ứng dụng hỗ trợ nền tảng Apple Store và Google Play trên thiết bị di động.

Tính tuổi thai theo ngày kinh cuối, ngày thụ thai suy ra ngày dự sinh. Dự sinh theo siêu âm.

Xem lại danh sách lịch sử đã tính tuổi thai.

 

 

Liên hệ hợp tác triển khai: Công ty cổ phần giải pháp công nghệ elSAGA. Hotline 19002134 hoặc Phone: 0931784668

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THAI TRỨNG

You May Also Like