HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TRUNG TÂM

Hệ thống quản trị trung tâm giúp theo dõi, quản lý các dự án phần mềm đang triển khai. Quản lý tài khoản khoản chung đăng nhập vào các phần mềm dự án. Đăng nhập hệ thống Để truy cập

Phần mềm quản lý lịch trực 2

PHẦN MỀM QUẢN LÝ LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN

PHẦN MỀM QUẢN LÝ LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN Phần mềm quản lý lịch trực trong bệnh viện giúp cho người quản lý và các y bác sỹ thuận tiện trọng việc phân công, thống kê và kiểm soát chính sác