HỆ THỐNG QUẢN TRỊ BẢNG KIỂM

Hệ thống phần mềm quản trị bảng kiểm giúp đánh giá được chất lượng nhân viên, bác sĩ thực hiện các quy trình, kỹ thuật, các tiêu chí theo khoa phòng ban đưa ra. Đánh giá sự tiến bộ của

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THAI TRỨNG

Hệ thống quản lý thai trứng hỗ trợ bác sĩ trong việc quản lý và theo dõi bệnh nhân trong quá trình điều trị thai trứng. Phần mềm quản lý thai trứng bao gồm: Trang quản trị bệnh nhân điều

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Hệ thống quản lý đào tạo là hệ thống hỗ trợ người dùng trong việc quản lý thi, chấm thi cho nhân viên. Hệ thống quản lý gồm báo cáo thống kê dữ liệu, quản lý thi, quản lý chấm

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ XÉT NGHIỆM LÂM SÀNG

Xét nghiệm là một trong những khâu quan trọng hàng đầu của chẩn đoán cận lâm sàng và là nơi chịu nhiều áp lực nhất trong các khâu khám chữa bệnh. Trong khi đó, việc tra cứu, lưu trữ, quản

HỆ THỐNG SMS

Hệ thống giúp cung cấp nội dung theo yêu cầu, thông qua tin nhắn trên điện thọai di động, có khả năng tích hợp với các hệ thống đặt khám, xác thực thông tin… Xây dựng hệ thống tin nhắn

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN NỘI BỘ

Hệ thống quản lý văn bản nội bộ giúp cho nhân viên, bác sĩ, y tá dễ dàng theo dõi nội dung các văn bản pháp quy, các quy trình, quy định, văn bản của các khoa phòng một cách

HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO BAN

Hệ thống quản lý giao ban giúp cho nhân viên, bác sĩ, y tá theo dõi nội dung các cuộc họp giao ban được tổng hợp hoặc các thông báo gửi đến theo nhóm, nhân viên theo khoa, toàn thể

HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỊCH TRỰC NGOÀI GIỜ

Hệ thống quản lý lịch trực ngoài giờ là hệ thống hỗ trợ bác sĩ trong việc tạo lịch, phê duyệt, chấm công và theo dõi lịch trực ngoài giờ trong tháng ngay trên phần mềm. Hệ thống phần mềm