HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỊCH TRỰC NGOÀI GIỜ

Hệ thống quản lý lịch trực ngoài giờ là hệ thống hỗ trợ bác sĩ trong việc tạo lịch, phê duyệt, chấm công và theo dõi lịch trực ngoài giờ trong tháng ngay trên phần mềm.

Hệ thống phần mềm lịch trực ngoài giờ bao gồm:

  • Hệ thống website quản lý lịch trực ngoài giờ, quản trị và xét duyệt lịch trực ngoài giờ theo các ca, kíp, cọc.
  • Hệ thống Module trên ứng dụng di động giúp cho bác sĩ và y tá dễ dàng quản lý lịch làm việc ngoài giờ của mình. Nhân viên cũng có thể gửi các góp ý, đề xuất thay đổi lịch trực cho các đồng nghiệp và gửi lên cấp trên phê duyệt.

Chi tiết hệ thống phần mềm quản lý lịch trực ngoài giờ bệnh viện như sau:

Đăng nhập hệ thống

Để truy cập vào hệ thống, người dùng sử dụng tài khoản được cấp từ phần mềm quản lý dự án để đăng nhập và sử dụng chức năng của phần mềm.

 

Yêu cầu đổi lịch

  • Yêu cầu tôi gửi

Yêu cầu tôi gửi là danh sách các yêu cầu cho lịch mà tài khoản đã gửi. Tại đây người dùng có thể xem các thông tin và theo dõi trạng thái của yêu cầu.

  • Yêu cầu tôi nhận

Yêu cầu tôi nhận là danh sách các yêu cầu mà tài khoản khác gửi tới người dùng. Trong phần này người dùng có thể thao tác duyệt yêu cầu cho lịch, hủy yêu cầu.

 

 

  • Yêu cầu cần duyệt

Yêu cầu cần duyệt là danh sách toàn bộ yêu cầu chờ cấp quản lý phê duyệt (tab này chỉ có quản lý trở lên được sử dụng). Trong phần này người dùng có thể thao tác duyệt yêu cầu cho lịch, hủy yêu cầu và xem lịch sử.

Lịch làm việc

Là trang hiển thị tất cả lịch làm việc đã được cấp quản lý xét duyệt, của tất cả các khu vực.

 

Cảnh báo cá nhân

Là trang hiển thị danh sách các cảnh báo từ người quản lý gửi tới người dùng.

 

 

Tạo lịch

  • Tạo lịch đã có tua

 

  • Tạo lịch thủ công

 

Quản lý nhân viên

Đây là trang quản lý toàn bộ các tài khoản được cấp quyền cho phép truy cập vào hệ thống

 

Quản lý tua làm việc

Việc tạo tua sẽ giúp cho công việc tạo lịch hàng tháng dễ dàng hơn.

 

 

 

 

Liên hệ hợp tác triển khai: Công ty cổ phần giải pháp công nghệ elSAGA. Hotline 19002134 hoặc Phone: 0931784668

HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỊCH TRỰC NGOÀI GIỜ

You May Also Like