HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN NỘI BỘ

Hệ thống quản lý văn bản nội bộ giúp cho nhân viên, bác sĩ, y tá dễ dàng theo dõi nội dung các văn bản pháp quy, các quy trình, quy định, văn bản của các khoa phòng một cách nhanh chóng.

Hệ thống phần mềm quản lý văn bản nội bộ bao gồm:

  • Trang quản trị CMS quản lý các loại văn bản nội bộ khác nhau
  • Module quản lý văn bản được cài trên app nội bộ.

Chi tiết hệ thống phần mềm quản lý văn bản nội bộ của bệnh viện như sau:

Đăng nhập hệ thống:

Để truy cập vào hệ thống, người dùng sử dụng tài khoản được cấp từ phần mềm quản lý dự án để đăng nhập và sử dụng chức năng của phần mềm.

 

 

Thêm văn bản mới:

Nhập nội dung cần điền vào các trường thông tin và tải file chữ ký hoặc nội dung văn bản để thêm mới văn bản cho phòng ban quản lý.

 

 

Nội quy:

Nội quy sử dụng phần mềm văn bản nội bộ cho người dùng.

 

 

 

Quản lý góp ý:

Danh sách các góp ý, các góp ý trên mỗi văn bản được gửi từ app nội bộ của người dùng.

 

 

Quản lý tài khoản:

Danh sách tài khoản quản lý các tài khoản đăng nhập vào hệ thống quản lý văn bản nội bộ.

 

 

Phân quyền quản lý thư mục thêm, sửa, xóa, bình luận, xóa bình luận trên mỗi tài khoản đăng nhập.

 

 

Ứng dụng trên di động:

Ứng dụng hỗ trợ nền tảng Apple Store và Google Play trên thiết bị di động.

Danh sách quản lý văn bản nội bộ. Tìm kiếm văn bản nội bộ.

Xem nội dung, phiên bản văn bản, góp ý chỉnh sửa văn bản cho người dùng đã tạo, biểu mẫu dạng văn bản, thống kê số người xem văn bản.

 

 

 

 

Liên hệ hợp tác triển khai: Công ty cổ phần giải pháp công nghệ elSAGA. Hotline 19002134 hoặc Phone: 0931784668

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN NỘI BỘ

You May Also Like