HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO BAN

Hệ thống quản lý giao ban giúp cho nhân viên, bác sĩ, y tá theo dõi nội dung các cuộc họp giao ban được tổng hợp hoặc các thông báo gửi đến theo nhóm, nhân viên theo khoa, toàn thể nhân viên của bệnh viện.

Hệ thống phần mềm quản lý giao ban bao gồm:

  • Trang quản trị CMS quản lý giao ban, quản trị thông báo theo ngày giờ.
  • Module trên ứng dụng di động.

Chi tiết hệ thống phần mềm quản lý giao ban bệnh viện như sau:

Đăng nhập hệ thống

Để truy cập vào hệ thống, người dùng sử dụng tài khoản được cấp từ phần mềm quản lý dự án để đăng nhập và sử dụng chức năng của phần mềm.

 

 

Tạo thông tin cuộc họp mới

Tạo thông tin thông báo giao ban hoặc tạo thông báo gửi đến nhân viên, khoa phòng trong bệnh viện. Người dùng nhập và lựa chọn thông tin cần thiết.

 

 

Biên bản do tôi tạo

Danh sách người dùng tạo biên bản gửi đến các người dùng khác. Có thể tìm kiếm, xem, sửa, xóa biên bản do người dùng tạo

 

 

Tần suất họp giao ban

Báo cáo tần suất cuộc họp giao ban theo ngày, số lần họp giao ban, tổng số lượt đã xem thông báo giao ban.

 

 

Quản lý tài khoản đăng nhập

Danh sách tài khoản đăng nhập được cấp từ hệ thống quản trị trung tâm, cấp quyền cho người dùng tham gia dự án. Sửa, xóa thêm quyền người dùng tham gia nhóm, khoa của bệnh viện.

 

 

Ứng dụng trên di động

Ứng dụng hỗ trợ nền tảng Apple Store và Google Play trên thiết bị di động.

Các thông cuộc họp giao ban mới sẽ được gửi vào nút thông báo trên app người dùng.

Danh sách cuộc họp giao ban được chia sẻ từ người dùng khác đến người dùng.

Danh sách giao ban được tạo bởi người dùng.

 

 

Liên hệ hợp tác triển khai: Công ty cổ phần giải pháp công nghệ elSAGA. Hotline 19002134 hoặc Phone: 0931784668

HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO BAN

You May Also Like