Ứng dụng y tế phát hiện sốt rét bằng điện thoại thông minh

Một nhóm sinh viên đến từ Hà Lan đã phát triển công nghệ có thể phát hiện bệnh sốt rét bằng điện thoại thông minh, công nghệ này đã được trao giải á quân của Giải thưởng James Dyson năm

Ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện

Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện đáp ứng nhu cầu quản lý, thông suốt giữa các phòng ban với nhiều module hiện đại và tiên tiên nhất trên thế giới hiện nay. Việc áp dụng việc quản lý qua nền tảng Cloud sẽ giúp cho bệnh viện lưu trữ được nhiều thông tin,bệnh án …